Nakladatelství VESTRI

V Zajímavostech najdete krásné povídání o Karpatských hrách
Ze své knihovny vybral kněz, přírodovědec a spisovatel Marek Orko Vácha (archiv ČRo Vltava)